Chính sách hoàn trả

Chính sách hoàn trả tại Mỹ

Chúng tôi tự hào về chất lượng sản phẩm của mình và muốn đảm bảo bạn hoàn toàn hài lòng. Nếu không hài lòng, khách hàng tại Mỹ có thể trả lại các phần chưa sử dụng (trong vòng một năm sau khi mua hàng) có giải thích ngắn về lý do trả hàng và chúng tôi sẽ ngay lập tức hoàn trả tiền cho bạn.

Ngay khi nhận hàng hoàn trả, khoản tín dụng hoặc hoàn trả sẽ được thực hiện.

Để gửi trả một mặt hàng, chỉ cần gửi đến:

PipingRock Health Products

CS Return Dept. 

2110 Smithtown Ave

Ronkonkoma, NY 11779-7347

USA

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về phí vận chuyển và xử lý các mặt hàng trả lại. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng UPS hoặc gửi hàng bảo hiểm để trả hàng vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho các mặt hàng không đến được kho của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách trả hàng trong nước hoặc về một trường hợp trả hàng cụ thể, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ customerservice@pipingrock.com, hoặc gọi tới Bộ phận Dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-544-1925.


Chính sách hoàn trả quốc tế

Tại PipingRock, mọi việc chúng tôi làm là nhằm cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất để mang lại cuộc sống mạnh khỏe cho bạn.

Mọi đơn hàng quốc tế đều có thời hạn hoàn tiền trong vòng 4 tháng (120 ngày) kể từ ngày đặt hàng.

Chúng tôi sẽ hoàn tiền toàn bộ và/hoặc thay thế bằng một đơn đặt hàng khi:

          • Bạn không hài lòng với các sản phẩm nhận được

          • Bạn nhận hàng không đúng theo đơn đã đặt hoặc thiếu sản phẩm trong đơn hàng của bạn

          • Nếu gói hàng của bạn bị hải quan từ chối nhận do các quy định hạn chế về sản phẩm

          • Nếu gói hàng của bạn bị trả lại vì địa chỉ không thể giao hàng

Không cần hoàn trả nếu đơn hàng của bạn có giá trị dưới 100 USD. Chỉ cần đơn giản gửi yêu cầu của bạn trong khung thời gian phù hợp. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn với các sản phẩm của chúng tôi và đảm bảo 100% sự hài lòng của bạn với đội dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

PipingRock Health Products

CS Return Dept. 

2110 Smithtown Ave

Ronkonkoma, NY 11779-7347

USA

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách trả hàng quốc tế hoặc về một trường hợp trả hàng cụ thể, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ  customerservice@pipingrock.com.


Thay đổi về Chính sách hoàn trả

Chúng tôi có quyền, tùy ý, thay đổi chính sách hoàn trả vào mọi thời điểm bằng cách đăng các điều khoản đã được điều chỉnh lên phần Chính sách hoàn trả của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ mọi thay đổi mà chúng tôi đưa ra cho chính sách này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi chính sách này hoặc các điều khoản khác sẽ được hiểu là bạn đồng ý với những thay đổi đó.