Chính sách hoàn trả

Chính sách hoàn trả tại Mỹ

Chúng tôi tự hào về chất lượng sản phẩm của mình và muốn đảm bảo bạn hoàn toàn hài lòng. Nếu không hài lòng, khách hàng tại Mỹ có thể trả lại các phần chưa sử dụng (trong vòng một năm sau khi mua hàng) có giải thích ngắn về lý do trả hàng và chúng tôi sẽ ngay lập tức hoàn trả tiền cho bạn.

Ngay khi nhận hàng hoàn trả, khoản tín dụng hoặc hoàn trả sẽ được thực hiện.

Để gửi trả một mặt hàng, chỉ cần gửi đến:

Piping Rock Health Products, LLC

2120 Smithtown Ave
Ronkonkoma, NY 11779

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về phí vận chuyển và xử lý các mặt hàng trả lại. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng UPS hoặc gửi hàng bảo hiểm để trả hàng vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho các mặt hàng không đến được kho của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách trả hàng trong nước hoặc về một trường hợp trả hàng cụ thể, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ customerservice@pipingrock.com, hoặc gọi tới Bộ phận Dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-544-1925.


 

Chính sách hoàn trả quốc tế

Tất cả các đơn hàng quốc tế đều có thể được hoàn trả trong 60 ngày kể từ ngày bạn đặt hàng. Bạn chỉ có thể trả lại một mặt hàng chưa mở. Điều quan trọng cần lưu ý là trong trường hợp bạn trả lại hàng cho chúng tôi do chính sách sản phẩm bị cấm hoặc bị hạn chế, địa chỉ giao hàng không chính xác, từ chối thanh toán phí hải quan hoặc chấp nhận đơn hàng hoặc nếu không có người nhận hàng, chúng tôi sẽ hoàn trả khoản thanh toán vào thẻ tín dụng/tài khoản PayPal của bạn. Bạn sẽ nhận được toàn bộ giá trị đơn hàng, trừ chi phí vận chuyển, và tất cả phần chiết khấu. Bạn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí bên ngoài khác như phí lưu kho hoặc phí hoàn trả bưu điện.
 
Nếu chi phí hoàn trả đơn hàng lớn hơn tổng số tiền được hoàn trả, chúng tôi sẽ chỉ dẫn cho hãng vận chuyển hủy đơn hàng của bạn và bạn sẽ không nhận được tiền hoàn trả. Nếu một sản phẩm bị cơ quan hải quan tịch thu, bạn sẽ không được hoàn trả tiền đã thanh toán cho sản phẩm đó.
 
Ngay khi nhận hàng hoàn trả, khoản tín dụng hoặc hoàn trả sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán của bạn.
 
Để gửi trả một mặt hàng, chỉ cần gửi đến:

Piping Rock Health Products, LLC

2120 Smithtown Ave
Ronkonkoma, NY 11779

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách trả hàng quốc tế hoặc về một trường hợp trả hàng cụ thể, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ  customerservice@pipingrock.com.

 


Thay đổi về Chính sách hoàn trả

Chúng tôi có quyền, tùy ý, thay đổi chính sách hoàn trả vào mọi thời điểm bằng cách đăng các điều khoản đã được điều chỉnh lên phần Chính sách hoàn trả của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ mọi thay đổi mà chúng tôi đưa ra cho chính sách này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi chính sách này hoặc các điều khoản khác sẽ được hiểu là bạn đồng ý với những thay đổi đó.